Gwarancja

Dokument gwarancyjny dla produktów marek Raven, Croxer, Screw, Pathron, SP

Gwarancja:

1. Gwarantem jest firma:

Pyc-Sport

ul. Częstochowska 38/52 lokal 312

93-121 Łódź

NIP: 729 181 52 41

Tel. 731 700 440 (czynny w dni robocze w g. 8-14)

2. Czas trwania gwarancji:

  • 30 miesięcy desek snowboardowych Raven, Pathron. 
  • 24 miesiące dla rolek, wiązań snowboardowych, butów, padów, wkrętaków, gogli, kasków i pokrowców snowboardowych marki Raven.

3. Zasięg terytorialny gwarancji: Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

4. W przypadku stwierdzenia wady, należy wysłać wysokiej rozdzielczości zdjęcia wady na adres e-mail gwaranta: reklamacje@pyc.pl W przypadku gdy gwarant nie będzie w stanie zdecydować o zasadności roszczenia, poinformuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych reklamującego o konieczności odesłania produktu na adres gwaranta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gwarant w pierwszej kolejności oferuje bezpłatną naprawę wadliwej rzeczy, a jeśli nie jest to możliwe, to wymianę towaru na wolny od wad. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie poszczególnych elementów, uszkodzenia mechaniczne, wady powstałe w wyniku samodzielnego przerabiania zakupionego sprzętu, wady powstałe w wyniku samodzielnego montażu np. wiązań, przeprowadzonego poza autoryzowanym serwisem.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. Udzielenie gwarancji jest nieodpłatne.

 

Dokument gwarancyjny dla desek marki Never Summer

1. Gwarantem jest firma

Boardshop.pl
ul. Parkowa 14
52-200 Suchy Dwór
tel. 724987666

  • 36 miesięcy desek snowboardowych Never Summer

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, możecie Państwo zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

Może Państwo skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru przysługuje Państwu w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, może Państwo żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo możecie Państwo odstąpić od umowy sprzedaży.

 

Dokument gwarancyjny dla desek marki Signal

1. Gwarantem jest firma

Snow4life

Krzysztof Warzecha

ul. Przemysłowa 10

40-020 Katowice

NIP: 954 246-39-36

Tel. 534922833

 

2. Czas trwania gwarancji:

  • 24 miesiące dla desek snowboardowych marki Signal

3. Zasięg terytorialny gwarancji:

Gwarancja obowiązuje na terenie

Polski

4. W przypadku stwierdzenia wady, należy wysłać wysokiej rozdzielczości zdjęcia wady na adres e-mail gwaranta: biuro@snow4life.pl

W przypadku gdy gwarant nie będzie w stanie zdecydować o zasadności roszczenia, poinformuje najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych reklamującego o konieczności odesłania produktu na adres gwaranta. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, gwarant w pierwszej kolejności oferuje bezpłatną naprawę wadliwej rzeczy, a jeśli nie jest to możliwe, to wymianę towaru na wolny od wad. Gwarant ponosi odpowiedzialność za wady ukryte. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużycie poszczególnych elementów, uszkodzeniach mechaniczne, wady powstałe w wyniku samodzielnego przerabiania zakupionego sprzętu, wady powstałe w wyniku samodzielnego montażu np.

wiązań, przeprowadzonego poza autoryzowanym serwisem.

5. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. Udzielenie gwarancji jest nieodpłatne.